Αναρτήσεις

ΣΤΊΧΟΙ (ΜΑ)

ΟΛΟΙ ΝΕΟΙ/ΓΕΡΟΙ

ήμασταν γέροι
όταν
ήμασταν
νέοι

και τώρα που ήμαστε
όχι νέοι
όχι γέροι
ήμαστε γέροι που δεν έγιναν ποτέ νέοι
ή νέοι που δεν θα γεράσουν;

ή θα γεράσουν νέοι

θα μικρύνουν μεγαλώνοντας
θα μεγαλώσουν
θα πεθάνουν
νέοι
όντας γέροι
χωρίς νεότητα και χωρίς γήρας ή

.. η πλειοψηφία
το μεγάλο σύνολο
χρειάζεται ένα πράγμα
ένα ίδιο απαράλαχτο

μία ανία
πλήρης αποβλάκωση

χρειάζεται
χρειάζεται να την παρασύρει το ρεύμα

είτε νέοι είτε γέροι
γριές
νέες
όλα ίδια
καμιά διαφορά
καμιά πρωτοτυπία
ΕΠΑΦΗ

θα περάσουν οι μέρες
θα περάσουν
θα περάσουν οι μήνες;
θα περάσουν

και θα έρθω κοντά σου
για κανένα λόγο
για να πούμε τίποτα

τίποτα που δεν έχουμε ξαναπεί
ή που είχαμε
ή που το είπαμε διαφορετικά

δεν υπάρχει λόγος
να έρθω,
δεν υπάρχει η διαδρομή
απόσταση
δεν υπάρχει αν δεν θες

όμως θες

δεν υπάρχει λόγος να έρθω
ούτε υπάρχει λόγος να περάσουν οι μέρες
τα χρόνια
τα πάντα
κι εμείς
δεν υπάρχει λόγος να περάσουμε
ή να μην περνάμε
όπως άλλωστε και υπάρχει

ακριβώς το ίδιο
καμμιά διαφορά

έπρεπε να ήμασταν
μαζί ή όχι
όπως ακριβώς και δεν ήταν ανάγκη να ήμασταν
π…